Trwa ładowanie...
d1rl1ij
d1rl1ij
espi

ELEKTROTIM S.A. - Odwołanie Prokurenta Spółki (4/2012)

ELEKTROTIM S.A. - Odwołanie Prokurenta Spółki (4/2012)
Share
d1rl1ij
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Odwołanie Prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w związku z zatrudnieniem Pana Dariusza Kozikowskiego w spółce zależnej Mawilux Sp. z o.o. z siedzibą w Ładach, podjął uchwałę o odwołaniu w dniu 12 marca 2012r. prokury Panu Dariuszowi Kozikowskiemu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
0 71 352 13 41 0 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d1rl1ij

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2012-03-12 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rl1ij

Podziel się opinią

Share
d1rl1ij
d1rl1ij