Trwa ładowanie...
d13mp7h

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (1 ...

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (15/2015)

Share
d13mp7h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym tj. 13 kwietnia 2015 roku od spółki pod firmą Ibah Holdings Limited (dalej: "Ibah") zawiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), w którym Ibah poinformował Spółkę, że w związku ze zbyciem w dniu 09 kwietnia 2015 r. w drodze zawarcia umowy sprzedaży akcji 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) sztuk akcji Spółki ("Akcje"), zmniejszeniu poniżej progu 15% uległ udział głosów IBAH w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed zmianą udziału IBAH posiadała 23.696.257 sztuki akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 15,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 23.696.257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,31% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie IBAH posiada 22.196.257 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 14,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 22.196.257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Brak jest podmiotów zależnych wobec Ibah, które posiadałyby akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13mp7h

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13mp7h

Podziel się opinią

Share
d13mp7h
d13mp7h