Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

ELKOP - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierws...

ELKOP - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011r. (33/2011)
Share
d166jzw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 07-07- 2011r. wybrała Kancelarię Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach, jako podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres pierwszego półrocza 2011r. Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Floriana 15 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów od 1990r., pod nr ewidencyjnym 1695. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w przeszłości w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2010r. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2011-07-08 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw