Trwa ładowanie...
d23lava

ELZAB - Umowa - kredyt inwestycyjny BRE BANK SA (1/2012)

ELZAB - Umowa - kredyt inwestycyjny BRE BANK SA (1/2012)

Share
d23lava

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa - kredyt inwestycyjny BRE BANK SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w ramach realizacji działań w zakresie optymalizacji kosztów finansowych, Spółka zawarła Umowę Kredytową z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie Umowy BRE BANK S.A. udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem i wykorzystaniem na spłatę kredytu inwestycyjnego w ING Bank Śląski S.A. Spółka jest uprawniona do wykorzystania kredytu w okresie od 12.01.2012 r. do dnia 29.02.2012 r. Spłaty pozostałej kwoty kredytu inwestycyjnego w ING Bank Śląski w wysokości 310 820 PLN dokona Spółka. Uruchomienie środków z kredytu nastąpi po: 1) przedłożeniu w BRE Banku kopii prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o wpis hipoteki na nieruchomości gruntowej dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO1P/00021988/6, 2) przedłożeniu w BRE Banku kopii prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o
wpis hipoteki na nieruchomości, 3) dostarczeniu zaświadczenia z ING Banku Śląskiego potwierdzającego wysokość aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz zawierającego oświadczenie ING Banku Śląskiego, że wydanie dokumentów potwierdzających zwolnienie zabezpieczeń tego kredytu nastąpi po dokonaniu całkowitej spłaty zadłużenia, Spłata kredytu: Spłata kredytu następować będzie w 24 miesięcznych ratach, z tego 23 raty w kwocie 83 330,00 PLN oraz ostatnia rata w kwocie 83 410,00 PLN Oprocentowanie kredytu oraz opłaty i prowizje Banku: 1) WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN powiększony o marżę Banku w wysokości 1% p.a., 2) prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2%, 3) opłata na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszona przez Bank z tytułu udzielonego kredytu naliczana jest w trybie określonym przez BFG. Zabezpieczenie kredytu stanowi: 1) hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las, przy ulicy Akacjowej numer 4, dla której Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO1P/00021988/6 wraz z cesja praw z umowy ubezpieczenia, 2) weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zalog@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2012-01-20 Elżbieta Załóg Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

Podziel się opinią

Share
d23lava
d23lava