Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

EMPERIA - Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu pomiędzy Tradis Sp. z.o.o. a Stokrotk...

EMPERIA - Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu pomiędzy Tradis Sp. z.o.o. a Stokrotka Sp. z o.o. (97/2011)

Share
d1ripyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu pomiędzy Tradis Sp. z.o.o. a Stokrotka Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku spółka zależna Tradis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Dostawca") oraz spółka zależna Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Odbiorca") podpisały Umowę Dystrybucyjną ("Umowa") której przedmiotem jest współpraca w zakresie dostaw i odbioru produktów FMCG oraz Umowę Komisu na podstawie której Dostawca nabywa wybrane produkty we własnym imieniu, jednak na rachunek Odbiorcy. Wyżej wymienione umowy wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2011 roku. Zawarte umowy stanowią istotny element stosunków handlowych pomiędzy spółkami w kontekście podpisania Ugody i zmian do Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Eurocash S.A. i Emperia Holding S.A. (raport bieżący nr 95/2011). Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Prawo do rozwiązania umowy przysługuje wyłącznie Odbiorcy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, które może nastąpić najwcześniej po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie
Umowy. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres 6 kolejnych miesięcy po złożeniu przez Odbiorcę oświadczenia najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania. Pozostałe elementy Umowy zawarte zostały na warunkach i zasadach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Szacunkowa wartość rocznego obrotu wnikająca z zawartych umów wynosi 670 mln zł. Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mełgiewska | | 7-9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh