Trwa ładowanie...
d3e03fo
d3e03fo
espi

EMPERIA - Uchwała Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. dotycząca procesu nabywania akcji własnych...

EMPERIA - Uchwała Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. dotycząca procesu nabywania akcji własnych. (45/2011)
Share
d3e03fo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. dotycząca procesu nabywania akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A.("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 18.07.2011 roku dotyczącej procesu nabywania akcji własnych: 1. "Działając na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia ("Uchwała Upoważniająca NWZA") Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. ("Spółka") wyraża zgodę na rozpoczęcie pierwszego procesu nabywania własnych Spółki w celu umorzenia (Akcje) w trybie publicznego ogłoszenia o zamiarze nabycia Akcji, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10 % kapitału zakładowego Spółki (§ 1 ust. 2 zdanie 4 i 5 Uchwały Upoważniającej NWZA), przy czym kwota przeznaczona na pierwszy skup akcji nie może przekroczyć kwoty 25 mln zł. 2. Zgodnie z Uchwałą Upoważniającą NWZA, Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych związanych z nabyciem Akcji, w szczególności Zarząd ustali ostateczną liczbę, cenę i terminy nabywania Akcji. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-952 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mełgiewska 7-9
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Elżbieta Świniarska DyrektorEkonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e03fo

Podziel się opinią

Share
d3e03fo
d3e03fo