Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia ...

EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (53/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, iż w dniu 5 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: ?Informacja przesłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1) oraz art. 87 ust.1 pkt.2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt.1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (?Towarzystwo?), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust.1 i pkt.1) oraz art.87 ust.1 pkt.2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm. dalej ?Ustawa?), informuje, że w związku z Raportem Bieżącym spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?), nr 43/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Towarzystwo
powzięło informacje o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. W wyniku tego zdarzenia udział IPOPEMA 72 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ( dalej ?Fundusz?) oraz udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo łącznie wzrósł powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed w/w zdarzeniem Fundusz posiadał 1 448 437 akcji Spółki, co stanowiło 9,51% kapitału zakładowego Spółki i dawało 1 448 437 głosów oraz stanowiło 9,51% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Po w/w zdarzeniu Fundusz posiada 1 448 437 akcji Spółki, co stanowi 10,98% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 448 437 głosów oraz stanowi 10,98% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed w/w zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 458 415 akcji Spółki, co stanowiło 9,58% kapitału zakładowego Spółki i dawało 1 458 415 głosów oraz stanowiło 9,58% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po w/w zdarzeniu oraz po
nabyciu akcji spółki na rynku regulowanym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 1 458 583 akcji Spółki, co stanowi 11,06% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 458 583 głosów oraz stanowi 11,06% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Towarzystwo jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększenia jak i zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółkę w ramach zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h