Trwa ładowanie...
d1w8x0y
espi

ENAP - Pozyskanie zlecenia od Cementowni Warta. (38/2011)

ENAP - Pozyskanie zlecenia od Cementowni Warta. (38/2011)

Share
d1w8x0y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-19
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Pozyskanie zlecenia od Cementowni Warta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając w świetle par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych?", informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. powziął informację, iż Spółka otrzymała zmówienie od Cementowni Warta na zadanie "Transport cementu z silosów W2 na W1". Wartość zamówienia opiewa na kwotę 1.510.000,00 zł. Płatność dokonywana będzie następująco: 60% - po dostarczeniu szaf 20% - po zakończeniu montaży w 60% 10% - po całkowitym zakończeniu montażu 10% - po rozruchu Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.06.2012 r. Fakturacja odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem płatności podanym powyżej. Termin płatności 30 dni. Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w8x0y

| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7285492, 032 7285410 | | 032 7285411 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w8x0y

Podziel się opinią

Share
d1w8x0y
d1w8x0y