Trwa ładowanie...
d3bibwk
d3bibwk
espi

ENEA - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia...

ENEA - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2011 r. (29/2011)
Share
d3bibwk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r. Jednocześnie, Emitent przekazuje w załączeniu życiorys, członka Rady Nadzorczej Spółki, wybranego przez pracowników Spółki na podstawie §23 Statutu ENEA S.A., którego powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ.pdf
Życiorys Sławomir Brzeziński.pdf
DraftresolutionsoftheEGMS.pdf
CV Sławomir Brzeziński - ENG.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 29/2011 Date prepared: 7 November 2011 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. convened for 5 December 2011. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings - current and periodic information Content of report: Acting pursuant to § 38 item 1(3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities […], the Board of ENEA S.A. (Company, Issuer) attaches the content of draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. which is convened for 5 December 2011. At the same time the Issuer attaches the curriculum vitae of a Member of the Supervisory Board of the Company appointed by employees of the Company based on § 23 of the Statute of ENEA S.A. whose nomination to the composition of the Company’s Supervisory Board shall be the subject of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of ENEA S.A. | |

d3bibwk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-967 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowowiejskiego 11
(ulica) (numer)
+48/0618561000 +48/0618561107
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
770-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2011-11-07 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bibwk

Podziel się opinią

Share
d3bibwk
d3bibwk