Trwa ładowanie...
d3vofdr

Enea rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2015 rok

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - W związku z wykazaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok straty netto, zarząd Enei zdecydował, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za ten okres, podała spółka.
Share
d3vofdr

"Zarząd spółki informuje, że w związku z wykazaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok straty netto, w dniu 25 maja 2016 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą, nie jest rekomendowana wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2015" - czytamy w komunikacie.

Enea tłumaczy, że na powstanie straty z działalności spółki za rok obrotowy 2015 wpływ miały przede wszystkim dokonane odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w obszarze wytwarzania, które stanowią odzwierciedlenie oczekiwań spółki co do generowania wolnych przepływów z istniejącego majątku w perspektywie średnio i długoterminowej.

"Rekomendacja zarządu spółki jest wypadkową coraz bardziej wymagającej sytuacji rynkowej, zmian zachodzących w otoczeniu regulacyjnym, ale także przeprowadzonych analiz w zakresie planu inwestycyjnego Grupy Enea w krótkim i średnim horyzoncie czasowym" - czytamy dalej.

d3vofdr

Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku wpłynie w sposób istotny na wzmocnienie pozycji gotówkowej Grupy Enea, co z kolei przełoży się na możliwość podejmowania nowych działań inwestycyjnych wspierających dalszy rozwój spółki, podkreślono także.

"Jednocześnie emitent podkreśla, że intencją zarządu spółki jest kontynuowanie w przyszłości dotychczasowej polityki w zakresie dywidendy zakładającej wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 60% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym" - wskazano także w komunikacie.

Na początku maja wiceprezes Enei Mikołaj Franzkowiak zapowiadał, że zarząd zdecyduje o swojej rekomendacji w kwestii dywidendy do połowy roku i wskazywał, że zarząd bierze pod uwagę wypłatę dywidendy pomimo straty, na którą wpływ miały odpisy.

W 2015 r. Enea miała 434,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 908,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 1116,89 mln zł wobec 696,61 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

d3vofdr

Podziel się opinią

Share
d3vofdr
d3vofdr