Trwa ładowanie...
d1fpqg7

ENERGOINSTAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (2/2012)

ENERGOINSTAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (2/2012)

Share
d1fpqg7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOINSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 65 ust. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu o spólkach publicznych", Zarząd ENERGOINSTAL S.A. przekazuje wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości przez spółkę w 2011 roku. Raporty bieżące: 2011-01-12 RB 1/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. 2011-01-19 RB 2/2011 Ustanowienie hipoteki. 2011-01-21 RB 3/2011 Zawarcie umowy znaczącej. 2011-01-31 RB 4/2011 Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2011 roku. 2011-02-03 RB 5/2011 Powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum firm ENERGOINSTAL S.A. (Lider Konsorcjum), Elektrobudowa S.A. (Partner Konsorcjum) i Budus S.A. (Partner Konsorcjum). 2011-03-04 RB 6/2011 Transakcje zabezpieczające. 2011-03-10 RB 7/2011 Zawarcie umowy znaczącej z KGHM Polska Miedź S.A. 2011-04-07 RB 8/2011 Aneks do umowy kredytowej. 2011-04-21 RB 9/2011 Umowa o limit gwarancyjny. 2011-05-06
RB 10/2011 Wpis do rejestru zastawu. 2011-05-11 RB 11/2011 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA. 2011-05-17 RB 12/2011 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. 2011-05-18 RB 13/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 2011-06-07 RB 14/2011 Rezygnacja osoby zarządzającej. 2011-06-07 RB 15/2011 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w dniu 07.06.2011r. 2011-06-08 RB 16/2011 Powołanie osoby zarządzającej. 2011-06-08 RB 17/2011 Powołanie osób nadzorujących. 2011-06-08 RB 18/2011 Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 2011-06-08 RB 19/2011 Wybór biegłego rewidenta. 2011-06-08 RB 20/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ENERGOINSTAL S.A. w dniu 7.06.2011r. 2011-06-16 RB 21/2011 Ustanowienie hipoteki. 2011-07-14 RB 22/2011 Ustanowienie hipoteki. 2011-08-09 RB 23/2011 Transakcje zabezpieczające. 2011-08-12 RB 24/2011 Zawarcie umowy znaczącej. 2011-09-15 RB 25/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych. 2011-10-12 RB 26/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 2011-11-30 RB 27/2011 Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta. 2011-12-01 RB 28/2011 Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną. 2011-12-13 RB 29/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 2011-12-20 RB 30/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 2011-12-21 RB 31/2011 Zawarcie znaczącej umowy. 2011-12-22 RB 32/2011 Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną. Rporty okresowe: I. Skonsolidowane raporty kwartalne: a) za I kwartał 2011r. - 16 maj 2011r. b) za III kwartał 2011r. - 14 listopad 2011r. II. Raport roczny za 2010r. - 21 marzec 2011r. III. Skonsolidowany raport roczny za 2010r. - 21 marzec 2011r. IV. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011r. - 31 sierpień 2011r. Wszystkie wymienione wyżej raporty są dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej tj. www.energoinstal.pl | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Michał Więcek Lucjan Noras Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

Podziel się opinią

Share
d1fpqg7
d1fpqg7