Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

ENERGOPLD - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (12/2013)

ENERGOPLD - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (12/2013)
Share
d3irtph
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej (Emitent) przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zostały podane do publicznej wiadomości w roku 2012. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Emitenta, w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15, a także dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.energomontaz.pl. Jednocześnie Emitent oświadcza, że niektóre informacje zawarte w załączonym wykazie mogą być nieaktualne.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz raportów 2012.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Krzysztof Jan Diduch Prezes Zarządu Krzysztof Jan Diduch
2013-03-27 Piotr Szymczyk Członek Zarządu Piotr Szymczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph