Trwa ładowanie...
d2abu9x
d2abu9x
espi

ENERGOPLD - Zamiar wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (26/2013)

ENERGOPLD - Zamiar wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (26/2013)
Share
d2abu9x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiar wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarządca Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej ("Spółka") informuje, iż Spółka zamierza wydzierżawić zorganizowaną części przedsiębiorstwa ("ZCP") Spółki, stanowiącą zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, w której skład wchodzą środki trwałe w postaci maszyn, urządzeń i narzędzi, prawo do korzystania ze znaku towarowego Energomontaż-Południe, certyfikaty i referencje oraz kapitał ludzki. Decyzja o ww. zamiarze została podjęta przez Zarządcę w dniu 25 lipca 2013 r. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy ZCP jest przejęcie przez dzierżawcę pracowników Spółki w liczbie nie mniej niż 350 osób. Celem składania ofert przez potencjalnych zainteresowanych ma być podjęcie negocjacji mających na celu opracowanie projektu umowy dzierżawy ZCP i przedłożenie Sędziemu-Komisarzowi celem wydania postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy dzierżawy ZCP, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności z art. 72 § 2 Kodeksu cywilnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Mirosław Mozdżeń Zarządca Mirosław Mozdżeń

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2abu9x

Podziel się opinią

Share
d2abu9x
d2abu9x