Trwa ładowanie...
d3vc509

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę ciepłowni w Bytomiu ? war ...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę ciepłowni w Bytomiu ? wartość: : 45 830 tys. PLN (54/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę ciepłowni w Bytomiu ? wartość: : 45 830 tys. PLN | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Wartość kontraktu: 45 830 000 PLN netto; Przedmiot zamówienia Erbud SA: Budowa ?pod klucz? kotłowni z kotłem WR-25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmująca m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego projektu budowlanego (jeśli wymagane); wykonanie kompleksowych robót budowlanych i montażowych obejmujących dostawę kotła WR-25 wraz z instalacjami technologicznymi, wykonanie instalacji nawęglania, instalacji odżużlania, instalacji odsiarczania, instalacji odpylania oraz wykonanie pełnej infrastruktury obiektu a także uruchomienie, rozruch, szkolenie personelu Zamawiającego i przekazanie instalacji do eksploatacji. Termin realizacji: 14 miesięcy od 01.09.2015r. (podpisanie kontraktu) do odbioru końcowego i wydanie końcowego protokołu przekazania do eksploatacji; Limit kar: łączny 28% całkowitej ceny umowy kontraktowej; Gwarancja dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto; Gwarancja wad i usterek: 5% wartości umowy netto; Zaliczka 5%: po przekazaniu gwarancji zwrotu zaliczki;
Okresy gwarancji: - 36 miesięcy od dnia ostatniego Protokołu Przekazania do Eksploatacji obejmującego całość wyposażenia; - 60 miesięcy od dnia ostatniego Protokołu Przekazania do Eksploatacji obejmującego roboty budowlane, w tym zabezpieczenie antykorozyjne, powłoki, powłoki chemoodporne oraz powłoki lakiernicze; Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. kryterium: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 548-70-00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509