Trwa ładowanie...
d8lxaho

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) - GWI GmbH (...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) - GWI GmbH (7/2012)

Share
d8lxaho

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) - GWI GmbH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Przedmiot umowy: roboty stanu surowego oraz konstrukcje stalowe - budowa centrum innowacyjnego wraz z laboratoriami oraz powierzchnia biurowa - CIC Clariant Innovation Center, Industriepark Höchst, Frankfurt am Main 2. Data podpisania kontraktu: 19.01.2012 3. Strony umowy: a) Klient: Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, 65926 Frankfurt am Main b) Wykonawca : Konsorcjum GWI Bauunternehmung GmbH, Schiessstrasse 55, 40549 Düsseldorf - 50%, August Prien Bauunternehmung Gmbh & Co.KG Niederlassung Köln, Niehler Strasse 102-116, 50733 Köln - 50%; 4. Wartość umowy: 11.633.123,45 EUR netto (z tego GWI 50%) 5. Okres realizacji: 26.01.2012 - 15.01.2013 6. Kary umowne: 0,2% za każdy dzień opóźnienia robot, jednak nie więcej jak razem 5% summy netto kontraktu. 7. Gwarancje: a) usunięcia wad i usterek - w wysokości 5% wartości kontraktu b) gwarancja wykonania robot w wysokości 10% wartości kontraktu. Erbud S.A. posiada 85% udziałów w GWI GmbH Wartość kontraktu w przeliczeniu na PLN po kursie średnim NBP z dnia
20.01.2012 wynosi 50.324.892,05 zł z czego udział GWi GmbH w wysokości 50% przypada 25.162.446,02 zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

Podziel się opinią

Share
d8lxaho
d8lxaho