Trwa ładowanie...
d3czz05
espi
14-11-2012 00:04

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

Share
d3czz05
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 965 780 1 109 369 230 233 274 508
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 542 -20 995 5 612 -5 195
Zysk (strata) brutto 16 535 -25 505 3 942 -6 311
Zysk (strata) netto 12 911 -24 228 3 078 -5 995
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -42 540 -133 829 -10 141 -33 115
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 671 -4 319 -3 259 -1 069
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 544 67 168 -2 752 16 620
Przepływy pieniężne netto, razem -67 755 -70 980 -16 152 -17 564
Aktywa razem 890 704 774 762 216 516 157 535
Zobowiązania długoterminowe 103 517 108 668 25 163 13 611
Zobowiązania krótkoterminowe 544 590 435 647 132 381 81 156
Kapitał własny 242 597 230 447 58 972 62 768
Kapitał zakładowy 1 264 1 264 307 318
Liczba akcji (w szt.) 12 644 169 12 644 169 12 644 169 12 571 025
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,95 -1,95 0,23 -0,48
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,19 18,23 4,66 4,13
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 784 404 916 503 186 994 226 784
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 217 -27 285 2 436 -6 752
Zysk (strata) brutto 6 385 -31 291 1 522 -7 743
Zysk (strata) netto 4 779 -27 245 1 139 -6 742
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -43 767 -128 633 -10 434 -31 830
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 412 -12 881 -2 482 -3 187
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 376 61 474 -2 235 15 211
Przepływy pieniężne netto, razem -63 555 -80 040 -15 151 -19 806
Aktywa razem 742 868 682 744 180 580 143 220
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 509 243 453 525 123 789 79 596
Zobowiązania długoterminowe 50 993 56 537 12 396 2 750
Zobowiązania krótkoterminowe 371 680 324 560 90 350 65 517
Kapitał własny 233 998 229 219 56 881 63 625
Kapitał zakładowy 1 264 1 264 307 318
Liczba akcji (w szt.) 12 644 169 12 644 169 12 644 169 12 644 169
Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 -2,15 0,0906 -0,5320
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,51 18,13 4,50 4,11
Dane porównawcze zawarte w wierszach od IX doXIII oraz w wierszu XVI jak też w wierszach od XXV do XXX oraz w wierszu XXXIII pochodzą ze sprawozdań sporządzanych na koniec poprzedniego roku obrotowego tj. na dzień 31.12.2011
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane za III kwartał 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30.09.2012 Grupy Erbud
SF ERBUD za III kwartał 2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30.09.2012
Raport -III kwartał 2012.pdf Raport Zarządu do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.09.2012
Komentarz Zarządu.pdf Komentarz Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3czz05

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 FALSE skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012 kwartał / rok dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR w walucie zł data przekazania: 2012-11-14 ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) ERBUD S.A. Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 02-819 Warszawa (kod pocztowy)
(miejscowość) Puławska 300A (ulica) (numer) 022 548-70-00 022 548-70-20 (telefon) (fax) info@erbud.pl www.erbud.pl (e-mail) (www) 879-017-22-53 005728373 (NIP) (REGON) | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-14 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3czz05
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3czz05