Trwa ładowanie...
dki4r2m
espi

ERBUD S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (4/2013)

ERBUD S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (4/2013)

Share
dki4r2m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: IV kwartał 2012 roku ? 26 lutego 2013 r. I kwartał 2013 roku ? 15 maja 2013 r. III kwartał 2013 roku ? 14 listopada 2013 r. Raporty śródroczne: Jednostkowy i skonsolidowany raport śródroczny za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 ? 27 sierpnia 2013r. Raporty roczne: jednostkowy raport roczny za okres od 01.01.2012 do 31.12.12 ? 30 kwietnia 2013; Skonsolidowany raport roczny za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 ? 30 kwietnia 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 FALSE skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012 kwartał / rok dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR w walucie zł data przekazania: 2012-11-14 ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) ERBUD S.A. Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 02-819 Warszawa (kod pocztowy)
(miejscowość) Puławska 300A (ulica) (numer) 022 548-70-00 022 548-70-20 (telefon) (fax) info@erbud.pl www.erbud.pl (e-mail) (www) 879-017-22-53 005728373 (NIP) (REGON) | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

Podziel się opinią

Share
dki4r2m
dki4r2m