Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y
espi

ERG - Rezygnacja Prezesa Zarządu ERG S.A. (5/2011)

ERG - Rezygnacja Prezesa Zarządu ERG S.A. (5/2011)
Share
d4mg85y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu ERG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emitent informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 25 lutego 2011 roku od Pana Macieja Błasiaka informacji onastępującej treści:"W związku z planowanym rozwojem spółki BIOERG S.A. oraz z uwagi na pełnioną przeze mnie w tej spółce funkcję Prezesa Zarządu, składam rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ERG S.A. ze skutkiem na dzień najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej."Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 21 RMF z dn. 19.02.2011 w sprawie informajci bieżących i okresowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Maciej Błasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y