Trwa ładowanie...
d2sumdt
d2sumdt
espi

ERGIS S.A. - Wybór audytora do badania sprawozdań za 2015 rok. (6/2015)

ERGIS S.A. - Wybór audytora do badania sprawozdań za 2015 rok. (6/2015)
Share
d2sumdt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERGIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór audytora do badania sprawozdań za 2015 rok. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERGIS S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki ? organ uprawniony na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki ? na mocy uchwały nr 214/IV/2015, zgodnie z rekomendacją komitetu audytu, dokonała wyboru firmy Roedl Audit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015. Roedl Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2623. Roedl Audit Sp. z o.o. została wybrana do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych ERGIS S.A. i Grupy ERGIS oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Roedl Audit Sp. z o.o przeprowadziła także przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za 2014 rok i w latach wcześniejszych. Podstawa prawna: RMF
GPW § 5 ust. 1 pkt. 19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERGIS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16
(ulica) (numer)
022 828 04 10 022 828 04 14
(telefon) (fax)
sekretariat@ergis.eu www.ergis.eu
(e-mail) (www)
5730003999 150175921
(NIP) (REGON)
d2sumdt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2015-05-05 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sumdt

Podziel się opinią

Share
d2sumdt
d2sumdt