Trwa ładowanie...
d29ac2g

ES-SYSTEM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (16/2015)

ES-SYSTEM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (16/2015)

Share
d29ac2g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ES-SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ES-SYSTEM S.A. informuje, że 8 kwietnia 2015 r. firma Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 1695, została wybrana w celu wykonania przeglądu półrocznych i zbadanie rocznych sprawozdań finansowych dla spółek grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2015 oraz sprawozdania skonsolidowanego za rok 2015. Działając zgodnie z art. 22, punkt 2, podpunkt 7) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A na posiedzeniu 8 maja 2015 r. dokonała wyboru firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, dokonała badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2003, 2004 oraz roku 2005, a także sporządziła Raport o
prognozie wyników za okres 1 stycznia 2007-31 grudnia 2007 oraz szacunku wyników roku 2006 obejmujący skonsolidowane przychody, skonsolidowany wynik operacyjny, skonsolidowany wynik brutto oraz skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM dla potrzeb Prospektu Emisyjnego. Ponadto przeprowadziła przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych dla spółek grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2014 oraz sprawozdania skonsolidowanego za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2014. Umowa z ww. audytorem zostanie zawarta na okres przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29ac2g

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-701 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 6563633 | | 12 6563649 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | essystem@essystem.pl | | www.essystem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792551640 | | 351610904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Mikołaj Wierzbicki Teresa Wierzbicka Wiceprezes Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29ac2g

Podziel się opinią

Share
d29ac2g
d29ac2g