Trwa ładowanie...
d2c0eyw
espi

ES-SYSTEM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. (5/2011)

ES-SYSTEM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. (5/2011)
Share
d2c0eyw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ES-SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ES-SYSTEM S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2011 r. Kancelaria Porad Finansowo?Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Floriana 15, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 1695, została wybrana w celu wykonania przeglądu półrocznych i zbadanie rocznych sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2011 oraz sprawozdania skonsolidowanego za rok 2011.Działając zgodnie z art. 22 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A dokonała wyboru Kancelarii Porad Finansowo?Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.Kancelaria Porad Finansowo?Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,dokonała badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2003, 2004 oraz roku 2005, a także sporządziła Raport o prognozie wyników za okres 1 styczeń 2007 - 31 grudzień 2007
oraz szacunku wyników roku 2006 obejmujący skonsolidowane przychody, skonsolidowany wynik operacyjny, skonsolidowany wynik brutto oraz skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM dla potrzeb Prospektu Emisyjnego.Ponadto przeprowadziła przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2007, 2008, 2009 i 2010 oraz sprawozdania skonsolidowanego za rok 2007, 2008, 2009 i 2010.Umowa z ww. audytorem zostanie zawarta na okres przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2011.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ES-SYSTEM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-701 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 2
(ulica) (numer)
012 6563633 012 6563649
(telefon) (fax)
essystem@essystem.pl www.essystem.pl
(e-mail) (www)
6792551640 351610904
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Bogusław Pilszczek Prezes Zrządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c0eyw

Podziel się opinią

Share
d2c0eyw
d2c0eyw