Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

ESOTIQ & HENDERSON - Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez Ego Fashion Sp. z o.o. (9/2012)

ESOTIQ & HENDERSON - Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez Ego Fashion Sp. z o.o. (9/2012)
Share
di85q4k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez Ego Fashion Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Esotiq & Henderson S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej, o transakcjach nabycia akcji Spółki przez Spółkę Ego Fashion Sp. z o.o., która jest podmiotem blisko związanym z Moniką Jawoszek-Żukowską w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W wyniku przeprowadzonych transakcji w dniu 16 Maja 2012 firma Ego Fashion Sp. z o.o. kupiła 33 sztuki akcji Spółki po średniej cenie 31,90 zł Po transakcjach Firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 14.418 akcji uprawniających do 0,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Adam Skrzypek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k