Trwa ładowanie...
d13vxok
d13vxok

EuCO wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nom. 50 mln zł

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) zdecydowało o emisji obligacji serii A na kwotę nie większą niż 50 mln zł, podała spółka.  
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d13vxok

"Pozyskane przez emitenta środki z emisji zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy emitenta i będą służyły finansowaniu dalszego rozwoju działalności emitenta" - czytamy w komunikacie.

Emisja obligacji obejmuje nie więcej niż 50 000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50 000 000 zł. Obligacje będą oferowane w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej, podano także.

"Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. W tym celu emitent niezwłocznie podejmie działania zmierzające do dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych" - czytamy dalej.

d13vxok

Dzień emisji obligacji wyznaczono na 12 kwietnia 2017 r. a dzień wykupu ma nastąpić 14 kwietnia 2020 roku. Obligacje nie są zabezpieczone.

"Obligatariuszom będą wypłacane odsetki według zmiennej stopy procentowej. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej obligacji w wysokości stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4% w skali roku. Stopę bazową WIBOR 6M ustala się na trzy dni robocze przed pierwszym dniem każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego" - czytamy również.

Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 66 493 000 zł.

"Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych pozostawać będzie na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji" - podsumowała spółka.

d13vxok

Wcześniej w połowie lutego br. spółka poinformowała, że przyjęła program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) to jedna z największych w Polsce firm pomagających osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r.

(ISBnews)

d13vxok

Podziel się opinią

Share
d13vxok
d13vxok