Trwa ładowanie...
d396mjw

EUROCASH - Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2014 (9/2015)

EUROCASH - Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2014 (9/2015)

Share
d396mjw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 26 marca 2015 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 24 kwietnia 2015 roku (?ZWZ?) propozycję, aby zysk netto za rok 2014 w kwocie 244.579.936 złotych rozdysponowany został w ten sposób, że: 1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 19 maja 2015 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 10 czerwca 2015 roku; oraz 2. pozostała część zysku za rok 2014 przelana zostanie na kapitał zapasowy. Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 26 marca 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | eurocash@eurocash.pl | | www.eurocash.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2015-03-27 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

Podziel się opinią

Share
d396mjw
d396mjw