Trwa ładowanie...
d3kz30a
espi

EUROCASH - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash"), KDWT Sp. z o.o. ("KDWT") oraz ...

EUROCASH - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash"), KDWT Sp. z o.o. ("KDWT") oraz Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK ("Kolporter") z dnia 5 grudnia 2013 roku (?Umowa Inwestycyjna?). (53/2014)
Share
d3kz30a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash"), KDWT Sp. z o.o. ("KDWT") oraz Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK ("Kolporter") z dnia 5 grudnia 2013 roku (?Umowa Inwestycyjna?).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W dniu 17 listopada 2014 r. Eurocash, KDWT i Kolporter sfinalizowały umowę inwestycyjną z dnia 5 grudnia 2013 r., zgodnie z którą Kolporter objął 25%+1 udział w KDWT. Powyższy pakiet mniejszościowy w KDWT objęty został przez Kolporter w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w nowoutworzonej spółce do której Kolporter wniósł zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność Kolporter m.in. w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów szybkozbywalnych (?Service FMCG?). Zgodnie z warunkiem nałożonym na KDWT decyzją Prezesa UOKiK, z zakresu transakcji wyłączone zostały składniki materialne i niematerialne określone w decyzji Prezesa UOKiK. Zadłużenie Service FMCG zostanie spłacone przy wykorzystaniu kredytu wynikającego z umowy zawartej przez KDWT z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., o którym mowa w raporcie bieżącym 41/2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)
d3kz30a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2014-11-18 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kz30a

Podziel się opinią

Share
d3kz30a
d3kz30a