Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

EUROIMPLANT S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (16/2012)

EUROIMPLANT S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (16/2012)
Share
d1uwuyq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Działając na podstawie Art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EUROIMPLANT S.A. (Emitent) przekazuje wykaz informacji, przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2012. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2012 dostępne są na stronie internetowej Emitenta, pod adresem: www.euroimplant.pl
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie raportów 2012.pdf Zestawienie raportów Euroimplant 2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROIMPLANT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-090 Rybie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 13
(ulica) (numer)
(22) 886 15 68 (22) 720 24 84
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-23-44-389 240053602
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq