Trwa ładowanie...
d3xrqp1

Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

19.08. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu głównym wydarzeniem będzie decyzja tureckich władz monetarnych. W poprzednim tygodniu uwaga inwestorów skupiła się na...

Share
d3xrqp1

19.08. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu głównym wydarzeniem będzie decyzja tureckich władz monetarnych. W poprzednim tygodniu uwaga inwestorów skupiła się na odczytach PKB w Czechach, Rumunii i na Węgrzech oraz o tureckiej produkcji przemysłowej, a także na zawirowaniach politycznych w Czechach.

We wtorek turecki bank centralny ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się, że pozostaną one na obecnym poziomie (główna wynosi 4,5 proc.).

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

d3xrqp1

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się o 0,15 proc. do 25,78 za euro, zaś forint osłabił się o 1,22 proc. do poziomu 299,8 za euro, a turecka lira osłabiła się o 1,06 proc. do 2,5887 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 1,14 proc. do poziomu 4,2345 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 0,99 proc. do poziomu 981,95 pkt., węgierski BUX spadł o 1,58 proc. do poziomu 18.411,25 pkt. Turecki XU100 wzrósł o 0,99 proc. do 74.275,43 pkt., a WIG wrósł o 1,73 proc. do poziomu 49.976,48 pkt.


CZECHY

d3xrqp1

DYMISJA CZESKIEGO RZĄDU, MOŻLIWE SAMOROZWIĄZANIE NIŻSZEJ IZBY PARLAMENTU

Szef ponadpartyjnego rządu ekspertów Jirzi Rusnok, który w ubiegłym tygodniu nie uzyskał wotum zaufania w parlamencie, złożył we wtorek dymisję na ręce prezydenta Republiki Czeskiej Milosza Zemana.

Przyjmując dymisję rządu Jirzego Rusnoka prezydent powiedział, że nie podejmie kolejnej próby mianowania tymczasowego premiera i zaczeka na decyzję posłów, którzy 20 sierpnia zamierzają rozwiązać Izbę Poselską, niższą izbę parlamentu.

PKB W UJĘCIU ROCZNYM SPADŁ, KWARTALNYM WZRÓSŁ

d3xrqp1

Czeski Urząd Statystyczny podał w środę wstępnie, że PKB w II kwartale 2013 roku wyrównany sezonowo, kalendarzowo oraz uwzględniający efekt cenowy spadł o 1,2 proc. rdr. Jednak, w ujęciu kdk wzrósł o 0,7 proc. Rynek oczekiwał, że PKB w II kwartale 2013 roku spadł o 1,4 proc. rdr.

"Częściowa poprawa popytu w ujęciu rocznym, w porównaniu do I kw. 2013 roku, była głównie zasługą pozytywnego wkładu handlu zagranicznego (eksport towarów w bieżącym kwartale wzrósł o 1,4 proc. rdr, podczas gdy import o 0,3 proc. rdr). Tymczasem, działalność inwestycyjna ogółem, odzwierciedlona w nakładach brutto na środki trwałe, dalej spadała. Ostateczne wydatki gospodarstw domowych były również poniżej poziomu z zeszłego roku jak wskazały miesięczne statystyki dynamiki sprzedaży detalicznej" - napisał na stronach urząd.

Zdaniem analityków Erste Group wyniki kdk są bardziej istotne, bo pokazują więcej, jeśli chodzi o samą dynamikę gospodarki. Przewidują, że wzrost PKB w III i IV kwartale 2013 roku wyniesie 0,5 proc. kdk (jest to prognoza z czerwca).

"Oczekujemy, że eksport netto oraz zapasy miały pozytywny wkład we wzrost kdk w II kwartale 2013 roku. Będziemy mieć co do tego pewność za 3 tygodnie" - zaznaczyli w komentarzu.

d3xrqp1

Ekonomiści Erste Group podkreślają także, że powyższe dane są pozytywne i powinny obecnie - "przez jakiś czas przynajmniej" - ograniczyć prawdopodobieństwo interwencji banku centralnego na rynku walutowym.

"Nie twierdzimy, że Ci członkowie, którzy głosowali za sprzedażą koron zmienią zdanie z powodu wyników PKB w II kwartale 2013 roku (inflacja przede wszystkim jest najważniejsza dla zarządu CNB, który pozostaje w reżimie celu inflacyjnego), ale myślimy, że już nikt nie powinien do nich dołączyć" - napisali w komentarzu ekonomiści podkreślając równocześnie, że dopiero spadek inflacji do lub powyżej 1 proc. może sprzyjać powstaniu większości w zarządzie banku do interwencji.

Jak podkreślili także dalej nie widzą zagrożenia wzrostem inflacji w tym roku, "ale - z powodu powolnie zmniejszającej się luki popytowej w 2014 roku - powinniśmy zobaczyć inflację powracającą do/powyżej 2 proc. w II połowie 2014 roku." Oczekują także, że ożywienie będzie przebiegało "bezinflacyjnie".

DEFICYT NA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH

d3xrqp1

Czeski bank centralny podał, że deficyt na rachunku obrotów bieżących w czerwcu wyniósł 3.208,9 mln CZK wobec nadwyżki 1.939,2 mln CZK w maju.


WĘGRY

WZROST PKB W II KW. ROZCZAROWUJĄCY NA TLE INNYCH ODCZYTÓW

d3xrqp1

Węgierski urząd statystyczny w ramach wstępnego szacunku PKB podał, że w II kwartale '13 wzrost PKB wyniósł 0,5 proc. rdr i 0,1 proc. kdk.

"Biorąc pod uwagę wyższe od oczekiwań odczyty PKB w Europie, przeciętny wynik gospodarki węgierskiej można uznać za rozczarowujący" - napisano w komentarzu Erste.

"(...) podtrzymujemy naszą opinię, że w tym roku na Węgrzech może mieć miejsce jedynie bardzo niski wzrost gospodarczy (obecnie oczekujemy wielkości 0,2 proc.) W 2014 spodziewamy się wzrostu wielkości 1,2 proc." - dodano.

INFLACJA CPI PONIŻEJ OCZEKIWAŃ

Inflacja CPI na Węgrzech w lipcu wyniosła 1,8 proc. rdr w porównaniu z 1,9 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwaniami na poziomie 2 proc. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,3 proc.

Analitycy Erste w komentarzu do danych napisali, że miesięczny spadek cen był spowodowany przede wszystkim obniżką cen żywności, której nie był w stanie zbalansować wzrost cen paliw.

W ich ocenie głównym czynnikiem, który będzie miał wpływ na inflację w nadchodzących miesiącach, będzie zaplanowana na jesień obniżka cen energii. "Pod koniec roku inflacja CPI w ujęciu rocznym może oscylować w okolicy 1,5 proc. (...). Powoduje to również obniżkę naszej prognozy inflacji w skali całego roku do 1,9 proc." - napisano w komentarzu Erste.

"Jeżeli chodzi o politykę monetarną, uważamy, że dzisiejsze dane wzmocnią motywację do dalszej obniżki stopy procentowej, choć oczekiwalibyśmy łagodzenia polityki nawet gdyby poziom cen podwyższył się zgodnie z prognozami. Nadal prognozujemy, że stopa procentowa zostanie obniżona do 3,50 proc. do końca roku w serii cięć o 10 pb" - dodano.


TURCJA

CZERWCOWA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA POWYŻEJ OCZEKIWAŃ RYNKU

Produkcja przemysłowa w Turcji wzrosła w czerwcu o 3 proc. rdr (po uwzględnieniu dni roboczych o 4,2 proc.) i była zdecydowanie powyżej oczekiwań rynkowych, które wskazywały na wzrost o 2 proc. rdr.

"Mocne tempo wzrostu produkcji dóbr inwestycyjnych najprawdopodobniej nie zostanie utrzymane w II połowie roku z powodu zacieśnienia fiskalnego i warunków monetarnych. Lipcowy wskaźnik PMI na poziomie 49,8 pkt sugeruje delikatną poprawę w aktywności gospodarczej. Nadal oczekujemy, że w 2013 roku wzrost PKB wyniesie 3,5 proc., wsparty silnym ożywieniem z I połowy roku" - prognozuje Emre Tekmen, ekonomista BNP Paribas.

DEFICYT C/A PONIŻEJ OCZEKIWAŃ

Deficyt obrotów bieżących w czerwcu wyniósł 4,4 mld USD wobec oczekiwań 5,1 mld USD. Jak zaznacza bank ING w komentarzu, 12-miesięczny kroczący deficyt wynosi 53,6 mld USD, o 20 proc. więcej niż w czerwcu 2012 r.

BNP Paribas po danych podtrzymał prognozę deficytu C/A na koniec roku na poziomie 6,6 proc. PKB wobec 6,5 proc. PKB notowanych obecnie.

"Deficyt na rachunku bieżącym zapewne będzie stopniowo się powiększał w kolejnych miesiącach w związku z importem złota. Z drugiej strony spowolnienie popytu krajowego może ograniczać tempo pogarszania się deficytu C/A" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"Solidne przychody z turystyki, jeśli się utrzymają w II połowie roku, mogą być kolejnym czynnikiem ograniczającym wzrost deficytu. Wobec tego nadal prognozujemy, że deficyt na koniec roku wyniesie 55 mld USD, czyli 6,6 proc. PKB" - dodano.

STOPA BEZROBOCIA W GÓRĘ

Stopa bezrobocia w maju (obejmująca okres od kwietnia do czerwca) wzrosła do 8,8 proc. wobec 8,2 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po dostosowaniu sezonowym stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt. proc. mdm do 9,6 proc. W sektorze pozarolniczym stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc. do 11,8 proc.


RUMUNIA

WZROST PKB PONIŻEJ OCZEKIWAŃ

PKB Rumunii w II kwartale wzrósł o 1,3 proc. w ujęciu rocznym.

"PKB w II kw. zaskoczył negatywnie odczytem na poziomie 1,3 proc. rdr wobec 2,2 proc. w poprzednim kwartale (oczekiwania rynkowe wynosiły 1,4 proc.)" - napisano w komentarzu banku Nomura.

"Nadchodzi jednak strumień nowych inwestycji i wznowienie płatności z funduszy strukturalnych. W naszej opinii inwestycje powinny utrzymać wzrost PKB w tym roku na +zdrowym+ poziomie 1,7 proc. To spowolnienie powinno się łączyć ze spadkiem inflacji CPI, co pozwoli na poszerzenie zakresu cięć stóp procentowych, choć nadal wątpimy, by stopy mogły zejść dużo poniżej 4,0 proc." - dodano.

INFLACJA W VII SPADŁA O 1 PKT. PROC.

Inflacja mierzona CPI w lipcu w Rumunii spadła do 4,4 proc. wobec 5,4 proc. w czerwcu i konsensusu rynkowego na poziomie 4,8 proc.

"Oczekujemy (...) silniejszej dezinflacji, prognozując wskaźnik CPI na poziomie 2,6 proc. na koniec roku wobec 4,6 proc. we wcześniejszych szacunkach. Otwiera to pole do dalszego luzowania polityki monetarnej, które - jak sądzimy na podstawie ostatnich komentarzy i działań banku centralnego - nastąpi w formie kolejnych obniżek stóp procentowych oraz prawdopodobnie zmniejszenia poziomu rezerwy obowiązkowej" - napisano w komentarzu ING.

"Prognozujemy, że obecny cykl łagodzenia polityki pieniężnej zakończy się przy głównej stopie procentowej na poziomie 3,50 proc. w I kw. 2014 r.(...) Na nadchodzącym posiedzeniu decyzyjnym NBR oczekujemy obniżenia stóp procentowych o 25 pb połączonego ze zmniejszeniem poziomu wymaganych rezerw obowiązkowych w krajowej walucie lub tylko obniżki stóp proc. o 50 pb" - dodano. (PAP)

kba/ fdu/ ost/

d3xrqp1

Podziel się opinią

Share
d3xrqp1
d3xrqp1