Trwa ładowanie...
dqixe03
dqixe03
espi

EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI

EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia (8/2015)
Share
dqixe03
CATALYST
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Europejski Fundusz Medyczny Spółka Akcyjna (Emitent) informuje o nabyciu 69 sztuk obligacji Spółki Europejski Fundusz Medyczny serii E ( oznaczenie EFM1216, kod ISIN PLERPFM00030), z terminem wykupu na dzień 20 grudnia 2016 roku. Transakcja miała miejsce na rynku Catalyst. Średnia cena nabycia wyniosła 99% wartości nominalnej. Emitent nabył powyższe obligacje w celu umorzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Mańdziak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dqixe03

Podziel się opinią

Share
dqixe03
dqixe03