Trwa ładowanie...
d3bckyy

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą ...

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych (4/2012)

Share
d3bckyy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna ogólna : art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Wiceprezesa Spółki. Zawiadomienie dotyczy transakcji dokonanych na akcjach zwykłych na okaziciela Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w 2011 roku przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, która nabyła: 22 lipca 2011 roku ? 50 sztuk akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po cenie 13,14 zł za jedną akcję, 30 września 2011 roku ? 1400 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po średniej cenie 6,90 zł za jedną akcję , 3 października 2011 roku ? 1550 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po cenie 6,86 zł za jedną akcję. Transakcja nastąpiła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej. Osoba zobowiązana do przekazania informacji
nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | LEGNICA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. KOLBE | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (76) 723 98 00 | | +48 (76) 723 98 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | j.tylko@euco.pl | | www.euco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-228-47-86 | | 391073970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Jolanta Zendran Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy