Trwa ładowanie...
d3zn3jl

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansow...

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (2/2013)

Share
d3zn3jl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, EuCO) informuje, że w dniu 28.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki, podjęła uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012. Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-523) przy ul. Moniuszki 50, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych z zakresu MSR/MSSF wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. zostanie zawarta w celu: - przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2013 roku zgodnie z MSR/MSSF, - przeglądu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2013 roku zgodnie z MSR/MSSF, - badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2013 rok zgodnie z MSR/MSSF, - badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2013 rok zgodnie z MSR/MSSF. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy. Prace określone powyżej zostaną przekazane w osobnym raporcie. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zn3jl

| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | LEGNICA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. KOLBE | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (76) 723 98 00 | | +48 (76) 723 98 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | j.tylko@euco.pl | | www.euco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-228-47-86 | | 391073970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Jolanta Zendran Członek Zarządu
2013-01-28 Agata Rosa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zn3jl

Podziel się opinią

Share
d3zn3jl
d3zn3jl