Trwa ładowanie...
d3eg1my

EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (36/2012)

EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (36/2012)

Share
d3eg1my

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 roku została zawarta Umowa pożyczki pomiędzy Eurotel S.A., zwaną dalej Pożyczkodawcą, a Spółką powiązaną MEDIA System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Dworcowej 81B, zwaną dalej Pożyczkobiorcą. Przedmiotem pożyczki objętej umową jest kwota pieniężna 250 000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota pożyczki zostanie przeznaczona na cele związane z działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy. Termin zwrotu całej kwoty udzielonej pożyczki ustalono na dzień 20 grudnia 2012 roku. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w terminie
ustalonym przez obie Strony. Oprocentowanie pożyczki ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 1 % w stosunku rocznym, w dniu zawarcia niniejszej Umowy oprocentowanie wynosi 5,40 % w stosunku rocznym. Pożyczkodawca udziela pożyczki ze środków własnych. Kryterium powiązań: transakcja z podmiotem powiązanym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel(han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 5203819 - 20 | | 58 5203819 w 202 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | IR@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5861584524 | | 191167690 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2012-12-07 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my