Trwa ładowanie...
d39x7o3

Fabryka Formy SA - Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Fabryka Formy S.A. (4/2 ... - EBI

Fabryka Formy SA - Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Fabryka Formy S.A. (4/2015)

Share
d39x7o3
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Fabryka Formy S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Fabryka Formy S.A. (dalej "Spółka") informuje, że powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja) w dniu 24 lutego 2015 r. decyzji zezwalającą na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela serii B, C i D Fabryka Formy S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Komisja określiła w decyzji termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 17 marca 2015 r. Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39x7o3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Grześkowiak Członek Zarządu
Michał Lachowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39x7o3

Podziel się opinią

Share
d39x7o3
d39x7o3