Trwa ładowanie...
d3373at

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach e ...

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach emitenta (20/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-03
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 2 września 2015 r. od osoby zobowiązanej ? Pana Macieja Łukaszewskiego (Członka Rady Nadzorczej) o przeprowadzeniu przez osobę blisko z nim związaną ? spółkę Grupa Luka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w której osoba zobowiązana pełni funkcję Członka Zarządu następujących transakcji giełdowych na rynku NewConnect na akcjach Spółki: - w dniu 26 sierpnia 2015 łącznie 350 (trzysta pięćdziesiąt ) akcji zdematerializowanych Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. w cenie 3,16 złotych (trzy złote 16/100) za akcje, o łącznej wartości 1106 złotych (jeden tysiąc sto sześć złotych). - w dniu 31 sierpnia 2015 łącznie 31 364 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery ) akcji zdematerializowanych Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. w cenie 2,99 za akcję, łączna wartość transakcji 93 778,36 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 36/100)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at