Trwa ładowanie...
d4m0n94

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach e ...

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach emitenta (21/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o otrzymaniu w dniu 02 września 2015 r. od akcjonariusza Spółki ? Pani Romualdy Zielińskiej (dalej ?Akcjonariusz?) zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami). W zawiadomieniu Akcjonariusz zawiadomił Spółkę, iż w dniach 25 sierpnia ? 02 września 2015 dokonał transakcji na akcjach Emitenta Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedziba w Paproci. Transakcje zostały dokonana w trakcie sesji giełdowej na rynku New Connect: - w dniu 25 sierpnia 2015 osoba zobowiązana sprzedała łącznie 2565 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć ) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 2,92 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) za akcje o łącznej wartości 7477,50 złotych (siedem tysięcy czterysta
siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) - w dniu 31 sierpnia 2015 osoba zobowiązana zakupiła łącznie 350 (trzysta pięćdziesiąt) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 3,16 złote (trzy złote szesnaście groszy) za akcje o łącznej wartości 1106,72 złotych (jeden tysiąc sto sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) - w dniu 1 września 2015 osoba zobowiązana sprzedała łącznie 20 (dwadzieścia) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 2,90 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) za akcje o łącznej wartości 58,00 złotych (pięćdziesiąt osiem złotych) - w dniu 2 września 2015 osoba zobowiązana sprzedała łącznie 31 764 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 2,99 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za akcje o łącznej wartości 94 974,36 złotych (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy) W związku z powyższymi transakcjami akcjonariusz pozostaje w
bezpośrednim posiadaniu 7.869.405 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 90,43 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w pośrednim posiadaniu, poprzez spółkę BRW Trading Sp. z o. o, w której posiadam 50% udziałów, 291.825 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 3,35% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Inne podmioty zależne wobec mojej osoby nie posiadają Akcji Emitenta. W przeciągu najbliższych 12 miesięcy akcjonariusz zamierza sprzedać osobom prywatnym i instytucją nie więcej jak 20 % swoich udziałów w formie zdematerializowanej i objąć w to miejsce akcje w ramach kapitału docelowego, po zarejestrowaniu go przez KRS. Uchwała w tym zakresie została podjęta przez ZWZA w dniu 30.06.2015 roku. Celem powyższych działań jest dokapitalizowanie Emitenta poprzez dopuszczenie do akcjonariatu osób prywatnych i instytucji. Środki pozyskane w ramach powyższych operacji zostaną przeznaczone na akwizycję w trakcie, których Emitent uczestniczy. Podstawa prawna zawiadomienia: Art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94