Trwa ładowanie...
d2g0sr5
espi

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (161/2012)

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (161/2012)

Share
d2g0sr5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 161 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka)
informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o transakcji nabycia i zbycia akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Bielowickim. Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca: 1) imię i nazwisko osoby obowiązanej: Grzegorz Bielowicki; 2) firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: THC Fund Management Limited, spółka prawa cypryjskiego 3) wskazanie przyczyn przekazania informacji oraz więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: Osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Osoba obowiązana informuje o transakcji zawartej przez osobę blisko z nią związaną, to jest THC Fund Management Limited. Nabywcą i zbywcą akcji jest THC Fund Management Limited, która jest bezpośrednio kontrolowana przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej FAM, a ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM wchodzi w skład jej organu zarządzającego oraz pełni w jej strukturze funkcje kierownicze (jako Dyrektor) ; 4) wskazanie instrumentu finansowego, którego dotyczy transakcja oraz emitenta: akcje FAM Grupa Kapitałowa S.A.; 5) rodzaj transakcji: kupno oraz sprzedaż przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, tj. THC Fund Management Limited; 6) tryb zawarcia transakcji: transakcje sesyjne zwykłe na rynku regulowanym GPW; 7) data i miejsce zawarcia transakcji: 21 listopada 2012r., 23 listopada 2012r., 26 listopada 2012r., 27 listopada 2012r., Warszawa, rynek giełdowy GPW; 8) cena i wolumen transakcji: THC Fund Management Limited nabył: - w dniu 21 listopada 2012 roku 6.210 akcji po średniej cenie 1,24 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych, - w dniu 23 listopada 2012 roku 3.460 akcji po średniej cenie 1,38 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych, - w dniu 26 listopada 2012
roku 710 akcji po średniej cenie 1,38 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych, THC Fund Management Limited zbył: - w dniu 27 listopada 2012 roku 30.000 akcji po średniej cenie 1,45 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych, 9) data i miejsce sporządzenia informacji: 28 listopada 2012r. Warszawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5