Trwa ładowanie...
d16myft
espi
09-03-2015 15:02

FAMUR S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ZMG GLINIK sp. z o ...

FAMUR S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ZMG GLINIK sp. z o.o. (6/2015)

Share
d16myft

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ZMG GLINIK sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. dotyczącego uruchomienia Programu Integracji Operacyjnej Grupy FAMUR oraz w związku obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych, Zarząd FAMUR S.A. informuje o podjęciu w dniu 9 marca 2015 r. decyzji o zamiarze połączenia ze swoją spółką zależną Zakładem Maszyn Górniczych GLINIK sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Na podstawie § 19 ust. 1 RMF Emitent podaje poniżej wymagane informacje szczegółowe dotyczące planowanego połączenia: 1. Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy oraz obniżenie kosztów i dalszą poprawę efektywności Grupy Kapitałowej. Działalność obu łączących się spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach, przy pomocy najlepszych rozwiązań, którymi dysponują obie
spółki. Połączenie spółek umożliwi w lepszy i bardziej efektywny sposób wykorzystanie potencjału firm. 2. Sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 3. Wskazanie podmiotów, które mają się połączyć wraz z podstawową charakterystyką ich działalności - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000048716. Przedmiotem działalności FAMUR S.A. jest produkcja kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego; - ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH GLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000066367. Podstawą działalności ZMG GLINIK sp. z o.o. jest projektowanie i produkcja maszyn oraz urządzeń dla przemysłu, głównie wydobywczego, w szczególności zmechanizowanych obudów ścianowych oraz przenośników zgrzebłowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16myft

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2015-03-09 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16myft
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d16myft
d16myft