Trwa ładowanie...
d337kxz
d337kxz
espi

FAMUR S.A. - Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy (40/2011)

FAMUR S.A. - Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy (40/2011)
Share
d337kxz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, przekazuje następujące informacje: 1. Wysokość dywidendy - 298.530.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych); 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcje - 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję; 3. Liczba akcji objęta dywidendą - 481.500.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy); 4. Dzień dywidendy - 16 sierpnia 2011 roku; 5. Termin wypłaty dywidendy - 6 września 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
032 3596300 032 3596677
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com.pl
(e-mail) (www)
6340126246 270641528
(NIP) (REGON)
d337kxz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Ireneusz Tomecki Wiceprezes Zarządu
2011-07-21 Adam Wojciechowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337kxz

Podziel się opinią

Share
d337kxz
d337kxz