Trwa ładowanie...
dsnx13o
dsnx13o
espi

FAMUR S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych FAMUR S.A. w roku obrotowym 2015 (2/2015)

FAMUR S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych FAMUR S.A. w roku obrotowym 2015 (2/2015)
Share
dsnx13o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych FAMUR S.A. w roku obrotowym 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2014 roku ? 2 marca 2015 roku - za I kwartał 2015 roku ? 15 maja 2015 roku - za III kwartał 2015 roku ? 13 listopada 2015 roku 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku ? 28 sierpnia 2015 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za 2014 rok ? 30 kwietnia 2015 roku - skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 30 kwietnia 2015 roku Zarząd FAMUR S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. Nr 33 poz. 259) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. Nr 33 poz. 259) z dn. 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
dsnx13o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
2015-01-20 Ireneusz Tomecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsnx13o

Podziel się opinią

Share
dsnx13o
dsnx13o