Trwa ładowanie...
d2ymwt9
d2ymwt9
espi

FAMUR S.A. - Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną GEORYT sp. z o.o. (1 ...

FAMUR S.A. - Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną GEORYT sp. z o.o. (1/2015)
Share
d2ymwt9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną GEORYT sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2014 z dnia 15 października 2014 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 7 stycznia 2015 r. (dzień połączenia), połączenia emitenta ze spółką zależną GEORYT sp. z o.o. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Wskazanie podmiotów, które się połączyły wraz z podstawową charakterystyką ich działalności: - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000048716. Przedmiotem działalności FAMUR S.A. jest
produkcja kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego; - GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000127479. GEORYT sp. z o.o. prowadzi działalność handlową, oferując wyroby sygnowane marką GEORYT, a produkowane przez FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
d2ymwt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2015-01-08 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ymwt9

Podziel się opinią

Share
d2ymwt9
d2ymwt9