Trwa ładowanie...
d4c1h1q
d4c1h1q
espi

FARMACOL - Powołanie Członka Zarządu (5/2012)

FARMACOL - Powołanie Członka Zarządu (5/2012)
Share
d4c1h1q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Farmacol S.A. powołała, z dniem 01 kwietnia 2012 r. w skład Zarządu Spółki na 3 ? letnią kadencję Pana Marka Pielaszkiewicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Pan Marek Pielaszkiewicz ukończył w 2005 roku Wydział prawa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra prawa. Kontynuując naukę nowy Członek Zarządu emitenta ukończył w roku 2006 podyplomowe studia ? Zarządzania i Marketingu, Politechniki Lubelskiej we współpracy z University of Illinois (USA) oraz w roku 2007 podyplomowe studia ? Europejski Model Zarządzania, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Od 2000 r. do 2009 r. Pan Marek Pielaszkiewicz pracował w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego i Medycznego "Aptekarz" S.A. w Lublinie a następnie po przekształceniu Spółki w Hurtowni "Aptekarz" Sp. z o. o., zaczynając jako specjalista ds. marketingu a w ostatnich trzech latach pracował
jako Koordynator działu marketingu pełniąc jednocześnie funkcję Prokurenta Spółki. Od 2009 roku Pan Marek Pielaszkiewicz prowadził działalność gospodarczą w zakresie szkolenia pracowników, doradztwa i usług marketingowych. Od 2010 roku związany jest z Grupą Kapitałową Farmacol gdzie pełnił funkcję z-cy Dyrektora Oddziału Warszawa Farmacol S.A. a od 2011 roku Dyrektora ds. rozwoju sprzedaży Farmacol S.A. Pan Marek Pielaszkiewicz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Pan Marek Pielaszkiewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: § 28 w związku z § 5 ust. 1 pkt 22) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Andrzej Smuga Prezes Zarządu
2012-03-23 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q