Trwa ładowanie...
d3md6pk

FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (1/2013)

FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (1/2013)

Share
d3md6pk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice?Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy?Rejestru Zastawów Postanowienie o dokonanym wpisie w dniu 31.12.2012r. do Rejestru Zastawów zastawu na środkach trwałych tj. maszynach i urządzeniach stanowiących własność Spółki FASING S.A. o wartości 2.429,1 tys. zł. Ustanowiony zastaw na środkach trwałych stanowi zabezpieczenie na rzecz Orzesko ? Knurowskiego Banku Spółdzielczego w Knurowie Oddział w Zabrzu, tytułem udzielonego przez ten Bank Spółce kredytu obrotowego w kwocie 2.000,0 tys. zł na podstawie umowy Nr 13/Zab/2012/O z dnia 19.12.2012r. na okres 24 miesięcy. Ustanowiony zastaw zabezpiecza wierzytelność wraz z odsetkami oraz kosztami zaspokojenia Zastawnika do kwoty 4.858,2 tys. zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia. Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa
o znacznej wartości przyjęto - wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1 mln euro. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2013-01-08 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

Podziel się opinią

Share
d3md6pk
d3md6pk