Trwa ładowanie...
d1y5iuw
d1y5iuw
espi

FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (30/2012)

FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (30/2012)
Share
d1y5iuw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice?Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy?Rejestru Zastawów Postanowienie o dokonanym wpisie w dniu 06.06.2012r. do Rejestru Zastawów zastawu na środkach obrotowych tj. zapasach materiałowych stanowiących własność Spółki FASING S.A. o wartości 6.452,7 tys. zł. Ustanowiony zastaw na zapasach materiałowych stanowi zabezpieczenie na rzecz Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Region Bankowości Korporacyjnej ? Śląsk, tytułem udzielonego przez ten Bank Spółce w dniu 28 lutego br. kredytu nieodnawialnego w kwocie 4.800.000,00 zł., na okres 36 miesięcy. Ustanowiony zastaw zabezpiecza wierzytelność wraz z odsetkami oraz kosztami zaspokojenia Zastawnika do kwoty 7.200,0 tys. zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia. O udzielonym kredycie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku oraz raporcie
bieżącym nr 16/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku. Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto - wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1 mln euro. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Maksymilank Klank Wiceprezes Zarządu
2012-06-13 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y5iuw

Podziel się opinią

Share
d1y5iuw
d1y5iuw