Trwa ładowanie...
d2zhlaf

FAST FINANCE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

FAST FINANCE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

Share
d2zhlaf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku: 1.Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 - 22 kwiecień 2013 r. 2. Jednostkowe raporty kwartalne: - raport za IV kwartał 2012r. - 21 luty 2013 r. - raport za I kwartał 2013r. - 9 maj 2013 r. - raport za III kwartał 2013r. - 7 listopad 2013 r. 3. Jednostkowy raport półroczny - w dniu 27 sierpień 2013 r. Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

| | | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAST FINANCE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-035 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Agrestowa | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 361 20 42 | | (71) 361 20 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-251-09-54 | | 933-006-546 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2013-01-08 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

Podziel się opinią

Share
d2zhlaf
d2zhlaf