Trwa ładowanie...
d1mjhzb
espi

FERRO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...

FERRO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 14 czerwca 2011 r. (40/2011)
Share
d1mjhzb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 14 czerwca 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 14 czerwca 2011r. posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1.Andrzej Hołój ? 3 250 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 32,24%, udział w ogólnej liczbie głosów 15,34%. 2.Jan Gniadek ? 3 050 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 30,26%, udział w ogólnej liczbie głosów 14,40%. 3.ING OFE ? 2 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 23,81%, udział w ogólnej liczbie głosów 11,33% 4.AVIVA OFE AVIVA BZ WBK? 1 000 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 9,92%, udział w ogólnej liczbie głosów 4,72%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 25 62 100
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2011-06-15 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mjhzb

Podziel się opinią

Share
d1mjhzb
d1mjhzb