Trwa ładowanie...
dc1goyh
dc1goyh
espi

FERRO S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej FERRO SA (27/2012)

FERRO S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej FERRO SA (27/2012)
Share
dc1goyh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej FERRO SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2012 r. podjęło uchwałę o powołaniu Jacka Tomasika na członka Rady Nadzorczej. Według oświadczenia podpisanego przez Jacka Tomasika spełnia on wszystkie kryteria stawiane kandydatom na członka rady nadzorczej w szczególności kryteria niezależności wynikające z przepisów prawnych oraz wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy został przekazany w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 18 maja 2012 r. Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 +48 12 2767607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2012-05-23 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc1goyh

Podziel się opinią

Share
dc1goyh
dc1goyh