Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

FERRO S.A. - Uzupełnienie informacji o umorzeniu 7 084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A s...

FERRO S.A. - Uzupełnienie informacji o umorzeniu 7 084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA (13/2012)
Share
d3irtph
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji o umorzeniu 7 084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2012 r., na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FERRO SA, w związku z umorzeniem 7.084 (siedmiu tysięcy osiemdziesięciu czterech) obligacji spółki FERRO SA (raport bieżący nr 8/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. oraz raport bieżący nr 12/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.), Zarząd Depozytu podjął Uchwałę Nr 186/12, w której stwierdził, że kodem PLFERRO00040 oznaczonych jest 18.926 (osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) obligacji spółki FERRO SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 25 62 150 +48 12 27 67 607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2012-03-13 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph