Trwa ładowanie...
d38xyw9
04-03-2016 17:58

Ferrum dokona odpisów aktualizujących, w tym z tytułu należności od HW Pietrzak

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Ferrum zdecydowało o zamiarze utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów, w tym w szczególności obejmującego odpis aktualizujący na należności przysługujące od HW Pietrzak Holding w kwocie 43,8 mln zł, podała spółka.

d38xyw9
d38xyw9

?W związku z procesem agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz zakończeniem w dniu 4 marca 2016 r. procesu weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów obrotowych podjęta została decyzja o zamiarze utworzenia odpisów aktualizujących wartość tych aktywów, w tym w szczególności obejmującego odpis aktualizujący na należności przysługujące emitentowi od HW Pietrzak Holding w kwocie 43,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w ramach wspomnianego procesu weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów obrotowych podjęto decyzję o zamiarze ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych operacji dotyczących odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów obrotowych obejmujących dodatkowo:

- aktualizację odpisu na wyroby gotowe w kwocie 4,2 mln zł,

- utworzenie odpisu aktualizującego na produkcję w toku w kwocie 1,3 mln zł,

d38xyw9

- aktualizację odpisu na materiały i towary w kwocie 0,1 mln zł, podano również.

?Odpisy w ww. kwotach zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) jako pozostałe koszty operacyjne. Jednocześnie emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na bieżącą sytuację płynnościową spółki oraz jej Grupy Kapitałowej" - stwierdzono w informacji.

Należności względem HW Pietrzak powstały w związku z realizacją obrotów handlowych pomiędzy spółką a HW Pietrzak w okresie 2013 - I połowa 2015 r. Podejmując decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności przysługujących emitentowi od HW Pietrzak zarząd spółki kieruje się przy tym zasadą ostrożnego osądu, tj. decyzja została podjęta pomimo, że zgodnie z wiedzą zarządu do dnia dzisiejszego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości HWP Pietrzak nie zapadły decyzje ani co do zasadności wniosku, ani tym bardziej trybu postępowania upadłościowego, podano również.

?Aktualna sytuacja HW Pietrzak nie wpływa na działalność operacyjną prowadzoną przez spółkę. Emitent przypomina, iż na mocy ugód zawartych z wierzycielami dokonał restrukturyzacji płatności swoich zobowiązań finansowych w oparciu o nowy model przepływów pieniężnych. Jednocześnie emitent przypomina o nawiązaniu i realizacji strategicznej współpracy handlowej w zakresie zabezpieczenia dostaw materiałów wsadowych z podmiotami z Grupy ArcelorMittal oraz z Węglokoks" - podsumowano w informacji.

d38xyw9

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

d38xyw9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d38xyw9