Trwa ładowanie...
d48jzdp
d48jzdp
espi

FERRUM - Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy FERRUM S.A. a ZKS FERRUM S.A. (3 ...

FERRUM - Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy FERRUM S.A. a ZKS FERRUM S.A. (31/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48jzdp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy FERRUM S.A. a ZKS FERRUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 4 maja 2015 r. potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. ("ZKS FERRUM") kolejnego zamówienia na zakup blachy grubej łączna wartość wzajemnych umów i zamówień realizowanych pomiędzy Emitentem a ZKS FERRUM od dnia 1 kwietnia 2014 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 18/2014 w sprawie łącznej wartości umów zawartych pomiędzy FERRUM S.A. a ZKS FERRUM S.A.) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 9,1 mln zł netto. Transakcją o największej wartości w ww. okresie było zamówienie zatwierdzone do realizacji w dniu 17 grudnia 2014 r. na zakup przez Emitenta blachy stalowej o wartości ok. 0,53 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 2,2 mln zł netto (Zamówienie). Warunki realizacji Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji i podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży ZKS FERRUM S.A.
Wysokość kar umownych z tytułu ewentualnych opóźnień w odbiorze przedmiotu Zamówienia nie przekracza kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. Jednocześnie Spółka informuje, iż wskazana powyżej kwota transakcji w łącznej wysokości ok. 9,1 mln zł netto, realizowanych pomiędzy Emitentem a ZKS FERRUM, obejmuje pozycje przychodowe dla Emitenta o wartości ok. 1,3 mln zł netto. Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień i umów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2015-05-05 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48jzdp

Podziel się opinią

Share
d48jzdp
d48jzdp