Trwa ładowanie...
d1hg9n8

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A. (25/2015)

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A. (25/2015)

Share
d1hg9n8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 13 kwietnia 2015 r. potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia na dostawy taśmy gorącowalcowanej w kręgach od Izostal S.A. ("Izostal") łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a Izostal w okresie od dnia 20 października 2014 r., w którym Emitent opublikował raport bieżący nr 25/2014 w sprawie obrotów realizowanych pomiędzy Spółką a Izostal, wyniosła ok. 14,7 mln zł netto. Zamówieniem o najwyższej wartości jest wspomniane powyżej zamówienie z dnia 13 kwietnia 2015 r. na zakup przez Emitenta taśmy gorącowalcowanej w kręgach o wartości ok. 5,8 mln zł netto ("Zamówienie"). Zamówienie realizowane będzie w kwietniu -maju 2015 r. W pozostałym zakresie warunki realizacji Zamówienia nie odbiegają od
standardowych warunków stosowanych dla tego typu zamówień. Jednocześnie Emitent informuje, iż na wskazaną powyżej łączną kwotę obrotów z Izostal w okresie od dnia 20 października 2014 r. w łącznej wysokości ok. 14,7 mln zł netto składa się również sprzedaż na rzecz Izostal rur stalowych w łącznej kwocie ok. 3,7 mln zł netto. Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2015-04-14 Włodzimierz Kasztalski Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

Podziel się opinią

Share
d1hg9n8
d1hg9n8