Trwa ładowanie...
d44x32g
espi

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki: Forever Entertain ...

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki: Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ze Spółką Madman Theory Games S.A. z siedzibą w Gdyni (17/2014)
Share
d44x32g

| 2014-11-18 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | FOREVER ENTERTAINMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki: Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ze Spółką Madman Theory Games S.A. z siedzibą w Gdyni | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365951, zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. o zamiarze połączenia ze spółką Madman Theory Games S.A. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422978. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Madman Theory Games S.A. (spółka przejmowana) na Forever Entertainment S.A. (spółka przejmująca) w zamian za akcje, jakie Forever Entertainment S.A. wyda akcjonariuszom Madman Theory Games S.A. Plan Połączenia spółek podpisany przez Zarządy
łączących się podmiotów w dniu 22 sierpnia 2014 roku, udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Forever Entertainment S.A. pod adresem www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje Inwestorskie Raporty. Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje akcjonariuszy o możliwości zapoznania się z dokumentami związanymi z połączeniem obu spółek, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 17 października 2014 roku do dnia podjęcia uchwał o połączeniu, na stronie internetowej Forever Entertainment S.A. pod adresem www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje InwestorskieOgłoszeniai_Publikacje oraz w biurze Zarządu Spółki w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, III piętro, lokal D311, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 13:00. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
58 728 23 43 58 712 62 59
(telefon) (fax)
biuro@forever-entertainment.com www. forever-entretainment.com
(e-mail) (www)
5833112205 221122120
(NIP) (REGON)
d44x32g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Krzysztof Rogaliński Prezes Zarządu
2014-11-18 Zbigniew Dębicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44x32g

Podziel się opinią

Share
d44x32g
d44x32g